Our Blog

e-Balanced Scorecard for SEM.

The Balanced Scorecard blev publiceret af Kaplan og Norton (1993) i Harvard Business Review. Balanced scorecard søger at nedbryde vision og strategier ned i operationelle mål. Jeg anvender denne tankegang ved controling af markedsføringsbudgetterne rettet mod internettet. SEM er en fællesbetegnelse for internet markedsføring. SEM kombinerer pay per click (PPC), Søgeordsoptimering (SEO) og social medie markedsføring (SMM). 

Balanced Scorecard er et holistisk strategisk styringsredskab som med tager relevante KPI’er fra fire perspektiver. Første artikel fokuseres på de strategiske søjler i Scorecardet som relaterer sig til internet markedsføring.

 

Følgende KPI’er benytter jeg i mine e-scorecards.

 

  • CPA fra adwords fratrukket brand søgninger. Brydes på brand, medtages dette i opgørelsen, og effekten af adwords er således ikke retvisende.
  • Samlet omsætning i fra adwords i forhold til samlet omsætning på shoppen. Effekten af arbejde med adwords skal ses gennem et index.
  • Samlet SEO omsætning. Delt mellem omsætning på egen brand søgninger og alt andet trafik. Effekten af SEO kommer ikke på brandsøgninger.
  • CPA og antal salg fra Bing. Index på CPAen samt antallet af salg.
  •  Gennemsnitlig pris pr konversion på Facebook. Index baseret på UTM tracking og på opfølgning i analytics.
  • Antallet af konverteringer på Facebook. Facebook stopper annoncer selv om der bydes væsentligt over gennemsnitlig pris pr konvertering. Falder antallet af konverteringer skal der laves nye annoncer.
  • Brand søgninger på tværs af alle kanaler. Opfølgning på samlet branding effekt.