Remarketing for search

Remarkedting er baseret på en cookie på din hjemmeside, denne cookie opsamler dine besøgende og næste gang de søger på google på et af de ord du byder på så vil dine annoncer blive budt op, da tidligere besøgende som hovedregel konverterer bedre.